Kullerstenar

Kullerstenar

Donald Trump har haft sina 15 minuter

InläggPosted by Bertil Torekull 2017-01-29 18:23

Det var universitets 349:e födelsedag och som en av troligen över tusen nyfikna deltog jag av ett tillfälle i öppnandet av det nyrestaurerade Skissernas museum i Lund som märkligt nog utgör en del av högsätets spännande institutioner. De klassiska verken av Henri Matisse, Henry Moore och Sonia Delaunay , av den mexikanska monumentalmålaren Diego Rivera eller av svenska pionjärer som Sigrid Hjertén, Isaac Grunewald och Siri Derkert har räckt för att alltid locka mig till återbesök.

Denna gång gick jag dit driven av Donald Trump.

Vad har då ett gammalt museum som handlar om det konstnärliga skapandets vånda och lust att skaffa med min och många andras personliga brottning för att söka förstå fenomenet Trump. Jag hade velat fråga en skissandets mästare som Andy Warhol som jag en gång på 60-talet i NewYork - uselt påläst men ändå vänligt behandlad av konstnären - intervjuade för en artikel i den hänsovna Veckojournalen, om han såg något samband mellan trumpetismens framväxt och vår bristande respekt för de skisser, de rudimentära regler för ett civiliserat samhälle, som vi i det förflutna satt upp som tänkbara men aldrig helförsäkrade styrmedel för anständighet, demokrati och människovärde. Ty hela vårt liv är ju en samling skisser.

Och underförstått måste vi återupprätta skissens betydelse, den nedtecknade drömmens specifika vikt som nödvändig att hålla helig om vårt samhällen ska överleva. I Sverige har vi firat jubileum med våra yttrandefrihetslagar som oavbrutet måste putsas blanka för att hålla makten transparent och garantera även den spädaste röst dess rätt att höras. I USA lever konstitutionen från 1789 som den magiska formeln för delstaternas och medborgarnas samlevnad och presidenten svor nyligen högtidligen att Vara den trogen.

Kvar står likväl att tryckfrihetsförordningen liksom konstitutionen egentligen bara är skisser. Får vi inte med på resan både hög och låg, både rik och fattig, både vit och färgad, både kvinna och man, då är skissen värdelös. Skissen i dess fulla allvar måste vårdas, dess värde är noll om den verkställs slarvigt och detta kanske för att ingen tillräckligt ofta velat gå tillbaka och insupa urkundens hela budskap. Vi måste därför skärskåda varje exekutiv order Donald Trump skriver ut i rasande fläng, hans mediala hot kan inte skojas bort i något enda sammanhang, vi måste hålla ögonen på de starkt reaktionära element som i hans namn vill riva upp barmhärtighetens, frimodighetens och det internationella samarbetets reformer och kasta oss och vår miljö åt vargarna.

När som just nu makten i USA har köpts upp av utomordentligt rika egennyttiga självförhärligande instanser som önskar ett helt annat och råare samhälle, andra domare, andra generaler, andra gudar som om en hel stolt nation lagts ut på fastighetsbörsen att på entreprenad förvaltas av den som har råd. Hade Andy Warhol levat hade jag velat att han med viss myndighet kunde ha deklarerat att Donald Trump nu med råge haft sina 15 minuter i strålkastarljuset som alla människor har rätt till...
Gränsen är snart nådd.  • Comments(0)//bloggen.bertiltorekull.se/#post242